wz

Náboženská obec
Církve československé husitské
v Broumově

o církvi

kázání

modlitby a citáty

z naší historie

kontakty a odkazy

napište nám:

husiti-broumov@ccshhk.cz

Vánoce v modlitebně
v předsálí kostela

Bohoslužby
se zde konají
v neděli v 10 hodin.

Přijďte i vy oslavit den Páně.kolumbárium:
otevřeno denně
od 8 do 17 h.

Kolumbárium spravuje
Dr. Bohdana Hyťhová, ul. TGM 247,
550 01 Broumov
obracejte se na ni na tel.: 724520539,
nebo na farářku tel.: 608213076

interiér kolumbáriabankovní spojení:
Poštovní spořitelna
č.ú.: 226918631/0300


Farářka:
Mgr. Jana Wienerová
tel.: 608213076


MODLITBA
ZA PRCHAJÍCÍ


Bože, ochránce sirotků a vdov,
Bože migrantů Abrahama, Izáka a Jákoba,
žijeme v rozkolísaném světě.
Jedni - v bohatství, jistotě a bezpečí –
se o to vše tak bojí, že uzavírají a opevňují
svá srdce i své země.
Utíkají tak před Tebou?
Druzí žijí ve strachu
– v zemích zmítaných válkami
nebo na útěku před nimi,
v uprchlických a detenčních táborech,
v provizoriu a bídě.
Jejich blízcí doma v nejistotě
čekají na zprávy o nich.
A tak tě prosíme za jedny i za druhé.
Myslíme na uprchlíky,
buď ty sám jejich útočištěm a domovem,
ukazuj jim cestu, když už nevědí, kam dál.
Prosíme i za ty, kdo se jich bojí.
Otevři jim oči, dávej jim
zdravý rozum a soucit.
A prosíme tě, Pane, i za nás samotné,
dávej nám sílu zastat se štvaných,
vytvářet domov těm, kdo jsou bez domova,
být hlasem těch, jimž se upírá slovo.
Dávej nám také moudrost
k přesvědčování těch, kdo se uprchlíků bojí,
i odvahu postavit se těm,
kdo vytvářejí a živí strach.
Budoucnost nebude snadná
– ale je naše společná.
Prosíme, uč nás následovat Ježíše Krista
a vidět druhé ne jako příznivce či odpůrce,
ale jako bratry a sestry, Tvoje děti,
Nebeský Otče, který dáváš svému slunci svítit na dobré i zlé.

(z vývěsky kostela v Praze)
Velkorysá stavba kostela a fary uprostřed rozlehlého parku
ve Velké Vsi
je bývalý Husův sbor
Církve československé husitské
a někdejší kostel Zmrtvýchvstání, vybudovaný
r. 1903 německou luterskou církví
v Broumově.
V současnosti je to majetek sociálního družstva Diakonie Broumov.


Vitráž v hlavní lodi kostela
zobrazující zmrtvýchvstalého KristaKdo jsme my – husité?
Kde jsme se tu vzali, když jsme Broumov nedobyli? Ani v historii, ani dnes. Že nás znáte spíš pod jiným jménem? Inu dříve se nám říkalo „čechoslováci“. A církev Československá (od r. 1971 navíc ještě) husitská, čili nyní CČSH, vznikla počátkem 20. let 20. století reformním úsilím z církve římskokatolické. Letos tedy slaví 100 let své existence.
Hlásí se jednak ke katolickému podloží (a současně i k národnímu obrození v 19. století), ale také k husitské a českobratrské tradici v našem národě, právě tak jako vítá myšlení vědecké, které ovšem míní naplnit Kristovým duchem. Ono totiž vědění bez lidskosti řadil Mahátma Gándhí mezi smrtelné hříchy dnešního světa (jinak také bohatství bez práce, požitek bez svědomí, znalosti bez charakteru, obchod bez morálky, náboženství bez milosrdenství, politiku bez principu).
Když se dnes mluví o husitech (těch historických), stalo se módou mluvit o nich jako o lapcích a násilnících, ale naprosto se ignoruje jejich úsilí o čistotu křesťanského života a církevního společenství. Anebo o obranu vlastního národa, na který se valily křížové výpravy. Možná to udiví, ale ve sto sedmdesáti letech následujících po vojenském vření se mnoho vybudovalo. Společnost těch podobojí (utrakvistů) a římských katolíků byla v Českém království nejen za Jiříka z Poděbrad, ale víc než jeden a půl století schopná poměrně klidně žít a tvořit pospolu, než tomu nechvalný Habsburk Ferdinand II. učinil po bělohorské bitvě rázný konec. To všechno je dnes přemalováno novou oslavou barokního období, jež šlo ruku v ruce s tvrdou protireformací. Nedivme se, že po ní nezůstaly památky z doby husitské.
Co se dá dnes čekat od novodobých husitů? Dozajista ne ono „dobývání“ v úvodu s nadsázkou zmíněné. Doufejme, že se u nich setkáte s vírou, která staví na biblických zprávách o Kristu, a s životní praxí, která tomu neodporuje. S Boží pravdou, kterou nad sebou nechávají vládnout, s láskou a milosrdenstvím, projevovanými ve všedních záležitostech. A doufejme, že i s fantazií, která umí hledat cesty pro duchovní hledání dnešního člověka. (JW)
KNIHOVNIČKA
nejen na neděli

v modlitebně
vždy po bohoslužbách

K ZAKOUPENÍ:
Modlitba v rodině – pomůcka pro rodinná modlitební setkání (modlitby pro děti i dospělé, písně, povzbuzení); 20 Kč
Chytré hlavičky – pracovní listy pro upevnění i rozvíjení mentálních schopností starých lidí, ale i dětí; 50 Kč
Předcházení – průvodce přemýšlením o smrti a umírání; 30 Kč
Blahoslav 2017 – ročenka s inspirativním čtením;80 Kč
SÁHNOUT SI DO RAN TOHOTO SVĚTA (Perzekuce a rezistence CČS(H) v letech 1938 - 1945), publikace historika M. Jindry, vydal ÚSTR 2017; 200 Kč

K ZAPŮJČENÍ:
Ozvěny Izajášova volání Rozjímání biblisty J. Beneše nad poselstvím starozákonního proroka a novozákonním naplněním Božích zaslíbení v Ježíši Kristu
Církev československá husitská
100 let služby Bohu
100 let pomoci člověkuBohoslužby


Scházíme se k nim
každou neděli v červnu
v 10 hodin.
Dezinfekce připravena,
Rozestupy nutné.CHYSTÁME

VÝSTAVU
VÍRA, NADĚJE, LÁSKA
KE 100. VÝROČÍ
CÍRKVE ČS. HUSITSKÉ.
Vernisáž v Husově sboru (Velká Ves, Husova 182)
v sobotu 4. července v 17 hodin
s tímto programem:
zahájení: Pavel Pechanec, biskup královéhradecký,
hudební doprovod: Jiří Rambousek


POUŤ PRO PRAVDU
S MISTREM JANEM

v pondělí 6. července.
Zahájení v 9.30 v Husově sboru,
konec asi v 15 h (po zhruba 9 km).
Jednotlivá zastavení:

Mírové náměstí: mariánský sloup + gymnázium + konec Hvězdecké ul. + Jiráskova cesta + občerstvení u Ameriky + kaple sv. Huberta + rozcestí před jetřichovskou křižovatkouZ ústředí církve se dozvíte:

https://www.aktualne.ccsh.cz/

Z diecéze můžete využít:

bohoslužby on-line a další duchovní péči:
https://www.facebook.com/ccshhk.cz/
nebo:
http://www.ccshhk.cz/


Nikdy nereptáte?

Znáte nějakého člověka, co nikdy nereptá? Takového, jenž se vždy spokojí s tím, co mu přiletí do života, ani obočí nepozdvihne a nikdy ani neřekne: „Man hú?“ (Co je to?)
„Život je jako bonboniéra a nikdy nevíš, co ochutnáš.“ Nikdy si nemůžeme být jisti citlivostí našich „chuťových buněk“, stejně jako je nepatřičné odsuzovat, proč daný „bonbón“ někomu cizímu nechutná. Reptajícím lidem býváme občas my všichni a naše vnímání toho, co život nabízí a dává, bývá u každého trochu jiné. Zůstává podstatnou otázkou, zda umíme rozlišovat a být za to dobré vděční. Zda se chceme radovat a vědět o Boží milosti, kterou nám dává zakusit náš laskavý Otec. S vírou můžeme nakonec ustát všechno, co nám „bonboniéra života“ nabízí. (Ex 16,11-15)
Pavel Pechanec

Slavnostní bohoslužby
ke 100. výročí založení
Církve československé husitské
v chrámu sv. Mikuláše
na Staroměstském nám.
v sobotu 11. ledna 2020
v záznamu České televize:
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/13160477814-100-vyroci-zalozeni-cirkve-ceskoslovenske-husitske/22056221452PROHLÉDNĚTE SI...
PŘEČTĚTE...
POSLECHNĚTE ...

6. broumovské diskuse
o důvěře a porozumění - na:
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10000000380-broumovske-diskuse-2019/dily/


aktualizováno 24. 6. 2020